POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Benvingut a El Tomb de Reus on-line!

La present Política de Protecció de Dades de El Tomb de Reus on-line s’aplicarà a la navegació pel nostre lloc web, https://www.eltombdereus.online, així com a la compra dels nostres productes a través del mateix.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

ASSOCIACIO EL TOMB DE REUS, amb domicili a Reus (Tarragona), C. Boule, 2, C.I.F. número G55531982, i adreça de correu electrònic info@eltombdereus.com (en endavant, “EL TOMB DE REUS”).

 

Quines dades personals recollim sobre vostè?

– Dades d’identificació. Nom i cognoms, adreça postal i electrònica i telèfon.

– Informació de pagaments. Els pagaments dels nostres productes es gestionen a través de la plataforma REDSYS (passarel·la de pagament segures), de manera que El Tomb de Reus on-line no recull cap dada personal d’aquesta naturalesa.

– Qualsevol dubte que vostè de manera voluntària, ens envïi a la nostra adreça de correu electrònic info@eltombdereus.online

– Qualsevol informació que vostè, de manera voluntària, comparteixi públicament a les xarxes socials de El Tomb de Reus. Aquesta informació estarà subjecta a la política de privacitat de la xarxa social en la que vostè la comparteixi, pel que li recomanem que revisi la configuració de privacitat del seu perfil.

 

Com obtenim les seves dades personals?

Les dades que tractem són:

– Les que vostè ens facilita en el moment d’adquirir els nostres productes;

– Les que vostè ens enviï voluntàriament a la nostra adreça de correu electrònic info@eltombdereus.online

– Les que vostè comparteix voluntàriament a les xarxes socials.

 

Tractem dades de menors?

La venda dels nostres productes no està dirigida a menors d’edat. No obstant això, aquells menors de 16 anys que es desitgin registrar al nostre web i / o adquirir els nostres productes han de tenir l’autorització del pare / mare / tutor o representant legal.

Així mateix, en cas que vostè comparteixi a les nostres xarxes socials imatges en què apareguin menors de 16 anys, s’ha d’assegurar de comptar prèviament amb l’autorització del pare / mare / tutor o representant legal del menor.

El Tomb de Reus on-line es reserva el dret de sol·licitar-li en qualsevol moment l’acreditació de l’autorització.

 

Per a què tractem les seves dades personals?

El Tomb de Reus on-line podrà utilitzar les seves dades personals amb les finalitats següents:

– Facilitar-li la informació que vostè sol·liciti sobre els nostres productes.

– Donar-lo d’alta com a usuari del nostre lloc web.

– Garantir la correcta tramitació de la seva comanda, en cas que vostè adquireixi algun dels nostres productes.

– El Tomb de Reus on-line utilitza les seves xarxes socials per publicitar els seus productes En aquest sentit, en compartir les seves dades a les nostres xarxes socials, vostè consenteix expressament i ens autoritza a reproduir-los i comunicar-los públicament en aquestes xarxes amb les finalitats abans expressades.

 

Vostè podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: info@eltombdereus.online

En cas de no estar interessat en el tractament de les seves dades a través de les xarxes socials de El Tomb de Reus en els termes expressats amb anterioritat, preguem s’abstingui de compartir-los.

En cas que El Tomb de Reus on-line precisi tractar les seves dades amb finalitats diferents a les esmentades anteriorment, sol·licitarà el seu consentiment exprés per a això, que podrà revocar en qualsevol moment de forma unilateral.

 

Butlletins informatius i comunicacions comercials

El Tomb de Reus on-line podrà enviar butlletins informatius i comunicacions comercials a aquells usuaris que hagin atorgat prèviament el seu consentiment exprés per a això. La informació d’aquests butlletins i comunicacions consistirà en informació comercial, continguts destacats, consells rellevants sobre el funcionament del sistema i promocions.

L’usuari tindrà la possibilitat de sol·licitar el cessament de l’enviament d’aquests butlletins i comunicacions en els termes que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, i de revocar el seu consentiment de forma unilateral, també en qualsevol moment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: info@eltombdereus.online o donant-se de baixa directament al peu dels butlletins enviats a l’apartat unsubscribe.

 

Qui té accés a les seves dades personals?

Les seves dades personals només es comunicaran a aquelles persones o entitats que necessitin accedir-hi per tal de gestionar les comandes dels nostres productes.

 

Per quant de temps conservem les seves dades?

Les seves dades personals seran conservades pel temps que sigui necessari per complir amb les finalitats per a les quals van ser recollides. Transcorregut aquest temps, El Tomb de Reus on-line procedirà a suprimir dels seus sistemes, sense perjudici de la possibilitat de conservar-los, limitant el seu tractament a l’exercici i defensa de reclamacions, en els termes previstos per la legislació aplicable.

 

Quines mesures de seguretat apliquem al tractament de les seves dades?

El Tomb de Reus on-line aplica mesures de seguretat per garantir la confidencialitat, disponibilitat i resiliència dels sistemes de tractament de dades personals. Així mateix, duem a terme processos de verificació i avaluació de les mesures tècniques i organitzatives implementades, a fi de garantir en tot moment la seguretat de les dades personals.

 

Quins són els seus drets?

Vostè podrà exercitar els drets que s’enumeren a continuació, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: info@eltombdereus.online

– Sol·licitar, en qualsevol moment, que El Tomb de Reus on-line li confirmi si està tractant les seves dades personals o no.

– Accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació d’aquelles que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres causes, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van demanar.

– En determinats casos, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest supòsit, només conservarem les seves dades per a l’exercici o defensa de reclamacions.

– En determinades circumstàncies, oposar-se al tractament de les seves dades.

– Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

– Revocar el consentiment que, si escau, vostè hagi atorgat pel tractament de les seves dades per part de El Tomb de Reus on-line.

– Presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Accés / Registre